OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. DNEVNI RED 215 KB
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2017. GODINU 97 KB
3. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2017. GODINU 99 KB
4. II. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PORMINA ZA 2017. GODINU 497 KB
5. III. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PROMINA U 2017. GODINI 534 KB
6. ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE STUDIJE: INTERPRETACIJSKI PLAN KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE ZA PODRUČJE OPĆINE PROMINA 199 KB

Održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Promina

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA 196 KB
2. RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA 196 KB
3. RJEŠENJE O IZBORU MANDATNE KOMISIJE 197 KB
4. RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE 199 KB
5. ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 203 KB
6. ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK 200 KB

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Godišnji izvještaj o provedbi plana upravljanja imovinom za 2016. god. 207 KB
2. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o planu upravljanja imovinom 196 KB
3. Godišnji izvještaj o agrotehničkim mjerama u 2016. god. 203 KB
4. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2016. 197 KB
5. II. izmjene Proračuna Općine Promina za 2017. god. 98 KB
6. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2017. god. 534 KB
7. Odluka o donošenju II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 375 KB
8. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Oklaj 205 KB
9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Promina i prijavu na natječaj za mjeru 7. 199 KB
10. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Promina 192 KB

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. god. 91 KB
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. god. 504 KB
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. god. 511 KB
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. god. 501 KB
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2016. god. 497 KB
6. Godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. god. 823 KB
7. Zaključak o usvajanju god. izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 196 KB
8. Izmjena Proračuna Općine Promina za 2017. god. 188 KB
9. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2017. god. 201 KB
10. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2017. god. 200 KB
11. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2017. god. 197 KB
12. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Promina za 2017. god. 194 KB
13. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2017. god. 194 KB
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina 337 KB
15. Odluka o jednokratnoj potpori za troškove studija redovnim studentima u 2017. god. 209 KB
16. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina 208 KB
17. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu č.z. 2564, k.o. Čitluk 195 KB