OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 95 KB
2. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 507 KB
3. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2017. GODINU 109 KB
4. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Promina za 2017. godinu 252 KB
5. PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE PROMINA U 2017. god. 76 KB
6. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2017. godinu 489 KB
7. PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Promina za 2017. godinu 486 KB
8. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2017. godini 500 KB
9. PROGRAM održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2017. godinu 497 KB
10. PROGRAM korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Promina za 2017. godinu 203 KB
11. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina za 2017. god. 116 KB
12. ODLUKA o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Promina 226 KB
13. ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića Bubamara 353 KB
14. PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA 208 KB
15. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja 112 KB
16. ODLUKA o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina 447 KB
17. ZAKLJUČAK o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu čest.zem. 2562/1 k.o. Čitluk 194 KB
18. SKICA MJERENJA - Prilog uz Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 304 KB
19. ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 243 KB
20. GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Promina s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 219 KB

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 96 KB
2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 507 KB
3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 500 KB
4. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Promina 199 KB
5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Promina i prijavu na natječaj 198 KB
6. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Promina 297 KB

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 96 KB
2. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 220 KB
3. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. godinu 205 KB
4. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 212 KB
5. ODLUKA o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja 120 KB
6. ODLUKA o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju poslova 343 KB
7. ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Promina 259 KB
8. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina 253 KB
9. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 89 KB
10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 340 KB
11. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova 196 KB
12. ZAKLJUČAK o polugodišnjem Izvješću o radu načelnika Općine Promina za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine 183 KB