OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Arheološka zbirka Burnum
 • Prominsko kolo
 • Jezero Brljan
 • Hidroelektrana Miljacka
 • Prominski pršut
 • Vinova loza
 • Arheološka zbirka Burnum
 • Prominsko kolo - njegovanje tradicije i narodnih običaja
 • Jezero Brljan - Nacionalni park Krka
 • Hidroelektrana Miljacka na rijeci Krki (izgrađena 1906. godine)
 • Prominski pršut
 • Vinova loza - prominski kraj nadaleko je poznat po proizvodnji vrhunskih vina

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za Mjeru samozapošljavanja

. Objavljeno u Obavijesti

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja.

Javni poziv bit će otvoren u razdoblju od 5. listopada do 19. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva za korištenje Mjere samozapošljavanja, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Vlada RH donijela Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka

. Objavljeno u Novosti

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 5. listopada 2017. godine donesena je Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine.

Prostorni plan Nacionalnog parka Krka se donosi za cjelokupno područje nacionalnog parka u granicama određenim Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka Krka (Narodne novine 13/97) u površini od 109 km2.

Obavijest o stanju minski sumnjivog područja Općine Promina

. Objavljeno u Obavijesti

Obavještava se javnost da je Hrvatski centar za razminiranje Općini Promini dostavio sljedeće potvrde o stanju minski sumnjivih područja Općine:

 • Potvrdu KLASA: 213-04/16-01/76; URBROJ: 530-117-04/1-17-71 od 28. kolovoza 2017. kojom se područje plana razminiranja „Šire područje Općine Promina i Grada Drniša“, ukupne površine 198.988 m2, označeno oznakom: PR-ŠKPRO-072-10-16 isključuje iz minski sumnjivog područja
 • Potvrdu KLASA: 213-04/15-01/98; URBROJ: 530-117-04/1-17-71 od 30. kolovoza 2017. kojom se područje plana razminiranja „Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te Općine Promina“, ukupne površine 676.226 m2, označeno oznakom: PR-ŠKDRN-116-11-15 isključuje iz minski sumnjivog područja
 • Obavijest KLASA: 213-01/17-02/7; URBROJ: 530-117-04/3-17-125 od 19.09.2017. kojom se minski sumnjivo područje na području naselja Razvođe u Općini Promina, oznaka izvida OI-VII-180-230817, uključuje u MPS površinu s oznakom P82, u površini od 8.691 m2, s napomenom da je svaki ulazak u minski sumnjivo područje na vlastitu odgovornost te da predstavlja opasnost po život i ugrožava sigurnost građana

Sve promjene stanja i obilježenosti minsko sumnjivog područja Općine Promina moguće je svakodnevno vidjeti OVDJE.

Općina Promina

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. STANJE MINSKI SUMNJIVIH PODRUČJA OPĆINE PROMINA 1,11 MB

Proračun Općine Promina za 2018. godinu

. Objavljeno u Proračun

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2018. GODINU - OPĆI DIO 218 KB
2. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2018. GODINU - POSEBNI DIO 262 KB
3. PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018. - 2020. 186 KB
4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018. - 2020. 301 KB
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Promina za 2018. godinu 250 KB
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2018. godinu 529 KB
7. Program javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2018. godinu 485 KB
8. Program javnih potreba u sportu Općine Promina za 2018. godinu 483 KB
9. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2018. godinu 492 KB
10. Program socijalnih potreba Općine Promina u 2018. god. 222 KB

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. do 30. rujan 2017.

. Objavljeno u Financijski izvještaji

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. do 30. rujan 2017. - REFERENTNA STRANICA 123 KB
2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje: 1. siječanj 2017. do 30. rujan 2017. 672 KB
3. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje: 1. siječanj 2017. do 30. rujan 2017. 382 KB