OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Prominski pršut
 • Hidroelektrana Miljacka
 • Jezero Brljan
 • Vinova loza
 • Arheološka zbirka Burnum
 • Prominsko kolo
 • Prominski pršut
 • Hidroelektrana Miljacka na rijeci Krki (izgrađena 1906. godine)
 • Jezero Brljan - Nacionalni park Krka
 • Vinova loza - prominski kraj nadaleko je poznat po proizvodnji vrhunskih vina
 • Arheološka zbirka Burnum
 • Prominsko kolo - njegovanje tradicije i narodnih običaja

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

. Objavljeno u Obavijesti

Od 2. listopada 2017. godine otvorene su prijave na natječaj podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima koju je Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo zbog šteta od elementarnih nepogoda koje su uzrokovale velike materijalne gubitke i na poljoprivrednim površinama.

Više o o tome kako možete financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom možete pronaći u brošuri ovdje.

Podsjetimo, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a prihvatljivi troškovi odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

. Objavljeno u Obavijesti

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za Mjeru samozapošljavanja

. Objavljeno u Obavijesti

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja.

Javni poziv bit će otvoren u razdoblju od 5. listopada do 19. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva za korištenje Mjere samozapošljavanja, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Vlada RH donijela Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka

. Objavljeno u Novosti

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 5. listopada 2017. godine donesena je Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine.

Prostorni plan Nacionalnog parka Krka se donosi za cjelokupno područje nacionalnog parka u granicama određenim Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka Krka (Narodne novine 13/97) u površini od 109 km2.

Obavijest o stanju minski sumnjivog područja Općine Promina

. Objavljeno u Obavijesti

Obavještava se javnost da je Hrvatski centar za razminiranje Općini Promini dostavio sljedeće potvrde o stanju minski sumnjivih područja Općine:

 • Potvrdu KLASA: 213-04/16-01/76; URBROJ: 530-117-04/1-17-71 od 28. kolovoza 2017. kojom se područje plana razminiranja „Šire područje Općine Promina i Grada Drniša“, ukupne površine 198.988 m2, označeno oznakom: PR-ŠKPRO-072-10-16 isključuje iz minski sumnjivog područja
 • Potvrdu KLASA: 213-04/15-01/98; URBROJ: 530-117-04/1-17-71 od 30. kolovoza 2017. kojom se područje plana razminiranja „Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te Općine Promina“, ukupne površine 676.226 m2, označeno oznakom: PR-ŠKDRN-116-11-15 isključuje iz minski sumnjivog područja
 • Obavijest KLASA: 213-01/17-02/7; URBROJ: 530-117-04/3-17-125 od 19.09.2017. kojom se minski sumnjivo područje na području naselja Razvođe u Općini Promina, oznaka izvida OI-VII-180-230817, uključuje u MPS površinu s oznakom P82, u površini od 8.691 m2, s napomenom da je svaki ulazak u minski sumnjivo područje na vlastitu odgovornost te da predstavlja opasnost po život i ugrožava sigurnost građana

Sve promjene stanja i obilježenosti minsko sumnjivog područja Općine Promina moguće je svakodnevno vidjeti OVDJE.

Općina Promina

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. STANJE MINSKI SUMNJIVIH PODRUČJA OPĆINE PROMINA 1,11 MB