OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

HBOR uveo novi program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

. Objavljeno u Obavijesti

Potencijalni korisnici kredita mogu podnijeti zahtjev za kredit HBOR-a odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S ciljem poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova HBOR je uveo novi Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev. Sredstvima iz ovog kredita moći će se financirati troškovi provedbe projekta i to uz prihvatljive izdatke (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva ), i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta.

Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina uključujući do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada. Krediti će moći biti odobreni uz kamatnu stopu od najmanje 3% za subjekte koji se uklapaju u propise intenziteta državnih potpora.

U okviru programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnositi zahtjev za isplatu predujma. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležne Agencije.

Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

Novim programom kreditiranja bit će omogućeno kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno projekata koji se kandidiraju za natječaje temeljene na Programu ruralnog razvoja 2014. – 2020., Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., te Nacionalnom programu pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Podsjećamo da je HBOR i do sada bio vrlo uspješan partner hrvatskim poduzetnicima koji su koristili sredstva pretpristupnih fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede te ruralnom razvitku (SAPARD i IPARD). Tako je u okviru SAPARD-a financirano 68% ukupne vrijednosti ulaganja svih projekata, dok je u okviru IPARD programa (Mjera 101. i 103. te Mjera 301. i 302.) HBOR financirao 53 posto projekata odobrenih od strane Agencije, odnosno 81 posto kreditnih zahtjeva zaprimljenih u HBOR.

Izvor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak