OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Ministarstvo branitelja raspisalo tri javna poziva za korištenje mjera u 2017. godini

. Objavljeno u Javni pozivi

Temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo branitelja objavljuje tri poziva za korištenje mjera u 2017. godini.

Pozivi su otvoreni od 31. siječnja do 1. ožujka 2017. godine.

Javni poziv za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Cilj poziva:

Sufinanciranje troškova školovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Ciljna skupina: 

Nezaposleni hrvatski branitelji, te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (za sudjelovanje u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja) ili prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme). Mjerom poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja omogućuje se stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu) te polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).

Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove školovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja ili prekvalifikacije do iznosa od 10.000,00 kuna (desettisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.

Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina odnosno troškove polaganja majstorskih ispita do iznosa od 5.000,00 kuna (pettisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.

Sve informacije na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja

Cilj poziva:

Otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Ciljne skupine:

Nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje nisu koristile potporu za samozapošljavanje Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno ranije Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ili Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te su bile:

a) nezaposlene najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije vlastite samostalne djelatnosti (obrta, trgovačkog društva ili drugog oblika djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon 5. svibnja 2016. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti)

b) nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo nakon 5. svibnja 2016. godine.

Novčana potpora iznosi 40.000,00 kuna, a isplaćuje se dvokratno: prvi dio u iznosu 20.000,00 kuna po odobravanju zahtjeva, a drugi dio u iznosu 20.000,00 kuna po dostavi izvješća o namjenskom utrošku prvog dijela s računom ili kupoprodajnim ugovorom za strojeve, opremu ili drugo, sukladno poslovnom planu temeljem kojeg je potpora odobrena.

Sve informacije na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne- rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Cilj poziva:

Otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe

Ciljna skupina:

Nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, mala trgovačka društva do 50 zaposlenih u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske, te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2016. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja). U obzir se uzimaju poslodavci koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 5. svibnja 2016. godine.

Novčana potpora iznosi 45.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine. Ukupan iznos isplaćen poduzetniku ne može prelaziti 135.000,00 kuna, a može se ostvariti jednokratno (zapošljavanjem tri osobe u istoj godini), odnosno u dva ili tri navrata (2+1, 1+2 ili 1+1+1), uz dokaz o namjenskom utrošku ranije isplaćenih sredstava. Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno).

Sve informacije na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne- rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919